2019 IFAT İstanbul Çevre Fuarı

Kazancı Çevre ve IFAT Çevre Fuarı

Çevre sorunları, artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak toplumlar için öncelikli hale gelmekte.

Çevre bozulması kimi bölgelerde insan sağlığı ve hayatını tehdit eder durumda.

Bir diğer taraftan, çevre bozulmasını yavaşlatacak, önleyecek ve hatta düzeltecek enstrümanlar yine teknoloji sayesinde vücut bulabilir.

Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ile üretim, tüketim ve toplum refah seviyesininden ödün vermeden çevrenin korunmasının yöntemleri ile ilgilenen Çevre Teknolojileri sektörü, bu hayati görevini dünyaya hakkıyla duyurmalı

IFAT Eurasia 2017 fuarı, Avrasya Bölgesi için çevre teknolojileri sektörünün en prestijli buluşma noktası olma iddiasını sağlamlaştırdı.

Comments: 583

Leave a comment

2019 IFAT İstanbul Environment Fair

Kazanci Environmental Technologies and IFAT Environment Fair

Environmental problems have become more severe due to increased industrialization and urbanization as well as the increase in production and consumer purchasing power.

(more…)

Comments: 2,670