IFAT Münih 2019 Fuarı

IFAT, dünyanın önde gelen ticaret, kanalizasyon, atık ve hammadde sektörlerini ifade ediyor.


Ayrıca, Münih, Hindistan, Türkiye, Türkiye ve Güney Afrika küresel bir iş ortakları ağının bir parçasıdır.

Çevre sorunları, artan sanayileşme ve şehirleşme sonucunda, üretim ve tüketim gücündeki artışa bağlı olarak toplumlar için öncelikli hale gelmekte.

Çevre bozulması kimi bölgelerde insan sağlığı ve hayatını tehdit eder durumda.

Bir diğer taraftan, çevre bozulmasını yavaşlatacak, önleyecek ve hatta düzeltecek enstrümanlar yine teknoloji sayesinde vücut bulabilir.

Sürdürülebilir bir yaşam hedefi ile üretim, tüketim ve toplum refah seviyesininden ödün vermeden çevrenin korunmasının yöntemleri ile ilgilenen Çevre Teknolojileri sektörü, bu hayati görevini dünyaya hakkıyla duyurmalı

Comments: 1,674