Rielli ile Akıllı Kullan, Verimli Kullan

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sitesinde yer alan Enerji Verimliliği tanımı,

‘’ Binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin; endüstriyel işletmelerde ise ürün kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır.’’

şeklinde tanımlanmıştır. 02.02.2018 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye’nin ilk enerji verimliliği planı olan Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) ile 2023 yılında birincil enerji tüketiminde %14’lük bir azalma beklenmektedir. Yapılan enerji verimliliği çalışmaları ile Türkiye’nin Enerji Yoğunluğunun (milli gelir başına tüketilen enerji) 2023 yılında, 2011 yılına göre %20 azaltılması hedeflenmiştir.,


Hedeflenen bu rakamların gerçekleşmesi ve enerji verimliliğinde artış sağlanması için Bakanlık, çeşitli faaliyetlerde bulunmakta ve desteklemektedir.

Su arıtımı ve geri kazanımı sektöründe faaliyet gösteren Kazancı Çevre, suyun geri kazanımı sırasında ortaya çıkan enerji tüketimini ve tüketime bağlı olarak da maliyetleri düşürmeyi amaçlamaktadır.

Çevre dostu, inovatif ve kazanç sağlayan bir firma olma misyonu ile hareket eden Kazancı Çevre için kazanç, sadece mali değil; çevreye sağlanan fayda olarak da tanımlanmaktadır.
Bu tanım çerçevesinde, üretim sırasında kullanılan sarf malzemeleri ile pazara sunulan cihazların temel prensibi, enerji verimliliği sağlayarak müşteriye ve doğaya fayda sağlamaktır.


Enerji verimliliğini artırmak üzere firmamız tarafından yapılan çalışmalar ve girişimler aşağıda detaylandırılmaktadır.


  • Atık suların arıtılmasında ve gri suyun geri dönüştürülmesinde kullanılan MBR cihazlarında kullanılan Litree ZEN membranları ile enerjiden % 50 tasarruf edilmektedir. Tesislerin en büyük gider kalemi olan havalandırma dolayısıyla elektrik giderleri yarı yarıya düşürülerek, ürün verimliliğinden kayıp yaşanmadan enerji verimliliği artırılması hedeflenmiştir.

    ZEN membran kullanımının bir diğer faydası ise konvansiyonel membranlara göre daha az çamur biriktirme özelliğidir. Bu sayede, tesis daha az bakıma ihtiyaç duyarak daha az kimyasal yıkama yapılır. Kimyasal yıkamada bol su tüketildiğinden, daha az kimyasal yıkama daha az su tüketimi anlamına gelmektedir.

  • Sanayilerde kullanılan soğutma kulelerindeki blöf suyunun geri dönüştürülmesi, filtre ters yıkama sularının geri kazanılması, yeşil bina özelliği taşıyan binalarda yaşam standardını düşürmeyen ancak tasarrufu artırması ile kullanımı yaygınlaşan gri su geri kazanım sistemleri ile su faturalarından tasarruf edilmesi amaçlanmıştır.
    Rielli Su Arıtma Sistemleri ile blöf suyu geri kazanımdan %75’e varan tasarruf, filtre ters yıkama sularından %99 tasarruf; gri su geri kazanım sistemi ile de su faturalarından %40 tasarruf elde edilmektedir. Yapılan su tasarrufları ile yeni su talebi ve atık su arzı azaltılarak altyapı sistemlerinde pompalama enerjisinden tasarruf edilmektedir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.